SMÄRRE ESTETISK KIRURGI,BOTOXINJEKTION


Detaljer kommer snart!

HÄLSOKONTROLL


BAS innehåller 23 olika analyser, bla:

- Blodstatus: Hb (Blodvärde) och blodceller

- Diabetes: Glukos och HbA1C

- Hjärta/Kärl: Kolesterol, HDL & LDL -Kolesterol, Triglycerider

- Njurfunktion: Kreatinin, GFR, Albumin

- Leverfunktion: ALP, ALAT

- Vitaminer: Kobalamin (B12), Folat (B9)

- Mineraler: Järn, Ferritin, Kalium, Calcium

- Sköldskörtelrubbning: TSH, T4-fritt

- Inflammationsmarkörer: SR, CRP

- Urinanalys

Resultat återkopplas av läkare via SMS eller samtal

Pris: 1.380 kr

MELLAN innehåller 32 olika analyser, bla:

- Blodstatus: Hb (Blodvärde) och blodceller

- Diabetes: Glukos och HbA1C

- Hjärta/Kärl: Kolesterol, HDL & LDL -Kolesterol, Triglycerider

- Njurfunktion: Kreatinin, Urea, GFR, Albumin

- Leverfunktion: ALP, ALAT

- Vitaminer: Kobalamin (B12), Folat (B9)

- Mineraler: Järn, Ferritin, Kalium, Calcium

- Sköldskörtelrubbning: TSH, T4-fritt

- Inflammationsmarkörer: SR, CRP

- Urinanalys

- Övriga prover: Kortisol, D-vitamin, Zink, Magnesium, Amylas. Bil, Urea, Prostata (PSA) för män.

Resultat återkopplas av läkare via SMS eller samtal

Pris: 1.780 kr

STOR innehåller 32 olika analyser och 3 olika funktionstest, bla:

- Blodstatus: Hb (Blodvärde) och blodceller

- Diabetes: Glukos och HbA1C

- Hjärta/Kärl: Kolesterol, HDL & LDL -Kolesterol, Triglycerider

- Njurfunktion: Kreatinin, Urea, GFR, Albumin

- Leverfunktion: ALP, ALAT, Bil

- Vitaminer: Kobalamin (B12), Folat (B9)

- Mineraler: Järn, Ferritin, Kalium, Calcium

- Sköldskörtelrubbning: TSH, T4-fritt

- Inflammationsmarkörer: SR, CRP

- Urinanalys

- Övriga prover: Kortisol, D-vitamin, Zink, Magnesium, Amylas. Bil, Urea, Prostata (PSA) för män.

- EKG

- Bladderscan

- Andningstest: COPD-6 (Minispirometri)

Resultat återkopplas av läkare via SMS eller samtal

Pris: 2.850 kr

HÄLSOVÅRD FÖR FÖRETAG


- Hälsokontroller (Samma som ovan + moms för företag)

- Första dagsintyg

- Möjlighet till psykosocial stöd